Klantervaringen | EAZ wind (2024)

Carin & Cato Gaaikema.

Houwerzijl, Nederland.
Akkerbouwbedrijf met pootaardappelen en wortelen.
Energieverbruik 48.000 kWh per jaar.
1 Windmolen met 25kw zonnepanelen.

We willen ons bedrijf verduurzamen richting de toekomst. Daar is toewijding en daadkracht voor nodig. We herkennen deze houding in het team van EAZ.

We gebruiken elektriciteit voor de conservering van onze aardappelen. Dit vindt met name in de winterperiode plaats, dus paste een windmolen beter dan zonnepanelen. De windmolen draait altijd, dag en nacht. We besparen nu flink op onze energierekening zonder dat we er omkijken naar hebben.

Gaandeweg word je steeds wijzer en zagen we in dat een aantal zonnepanelen een goede toevoeging zijn voor de dagen dat de wind even gaat liggen. Hierdoor hebben we het hele jaar door onze eigen stroom en dat vinden we toch wel iets bijzonders.

Klantervaringen | EAZ wind (1)
Klantervaringen | EAZ wind (2)

Piet van der Slikke.
Tholen, Nederland.
Melkveebedrijf met 100 koeien en robots.
Energieverbruik 60.000kWh per jaar.
1 Windmolen met 30kWp zonnepanelen.

Ik zocht een manier om elektriciteit op te wekken voor mijn melkrobots. Ik had het idee dat een windmolen het beste zou passen omdat deze ook energie geeft als het donker is. Na wat onderzoek kwam ik uit bij het bedrijf EAZ wind. Ik hoorde goede verhalen van collega melkveehouders uit de provincie Groningen, de geboorteplaats van EAZ Wind.

Na een bezoek van een vertegenwoordiger werd ik enthousiast. EAZ vertelt een verhaal van integriteit en toewijding, maar ook van echte ambitie. Op de één of andere manier krijgen ze het voor elkaar om niet alleen de boerengemeenschap te activeren, maar ook lokale en zelfs nationale overheden. Ik ben behoorlijk onder de indruk.

Het is een prachtig gezicht om de wieken te zien draaien. En wanneer de wind even gaat liggen, heb ik mijn zonnepanelen als ondersteuning. De molen heeft nu al voor het tweede jaar op rij de opbrengst gehaald. Ik ben trots op mijn investering in EAZ wind.

Jos Vergeer.

Overschild, Nederland.

Melkveehouderij met 200 koeien.

Energieverbruik 90.000kWh per jaar.

3 windmolens.

Het is ongeveer zeven jaar geleden dat de oprichters van EAZ opeens op mijn erf stonden. Ik wilde altijd al een windmolen, dus op puur vertrouwen ging ik met de mannen in zee. En daar heb ik nooit spijt van gehad.

Gedurende deze tijd heb ik EAZ wind zien groeien van een startende onderneming naar een professioneel bedrijf. Ze zijn in staat geweest om trouw te blijven aan hun eigen kernwaarden en tegelijkertijd een solide basis neer te zetten.

Wat mij betreft zijn ze een voorbeeld voor de toekomst, en dat maakt me trots.

Klantervaringen | EAZ wind (3)
Klantervaringen | EAZ wind (4)
Family Ritsema.

Appingedam, Nederland.
Melkveehouderij met 150 koeien en melkrobots.
Energieverbruik 71.000kWh per jaar
2 Windmolens en 15kWp zonnepanelen

Het enthousiasme van het team van EAZ wind was aanstekelijk voor ons. We wilden al een tijdje iets doen aan de verduurzaming van ons bedrijf en de oplossing waar EAZ mee kwam, sprak ons wel aan.

Na ruim twee jaar hebben de molens meer opgebracht dan initieel was berekend. Van de buren horen we alleen maar positieve geluiden. Zo'n kleine windmolen hindert eigenlijk ook niemand en het past goed bij ons bedrijf.

Omdat de windmolens vooral in de winter stroom genereren, hebben we ook een aantal zonnepanelen voor de zomer. Doordat de salderingsregeling wordt afgebouwd, kijken we ook naar de mogelijkheden voor energieopslag, zodat zo min mogelijk stroom ons erf verlaat.

Johnny & Tina Zuidveld .

Garrelsweer, Nederland.
Melkveehouder met 130 koeien.
Energieverbruik 63.000kWh per jaar.
2 windmolens.

We konden de eerste windmolens van EAZ zien draaien aan de andere kant van het kanaal. Zo kwamen we eigenlijk op het idee. En alles ging soepel, van de vergunning tot de installatie en de monteur belt altijd netjes van tevoren als er onderhoud verricht moet worden.

We zijn nu ruim zelfvoorzienend en de molens doen het goed. Zonder terugdraaiende teller zullen we ook moeten kijken naar zonnepanelen en energieopslag. Daarom is EAZ al begonnen met het meten van ons energieverbruik.

Klantervaringen | EAZ wind (5)
Klantervaringen | EAZ wind (6)

Dirk & Lut Devreese.
Gistel, België
Gemengd bedrijf met 80 melkkoeien en 3000 biggen. Energieverbruik 60.000 kWh per jaar.
1 Windmolen met 10kW zonnepanelen.

We wilden voor onze eigen energie in staan en de elektriciteitsfactuur reduceren. EAZ biedt precies wat een landbouwbedrijf nodig heeft. Een degelijke windmolen en een heldere werkwijze.

De molen past mooi in het landschap met de groene mast en de houten wieken. Dat vonden we belangrijk omdat we dicht tegen het dorp zitten. We krijgen veel positieve reacties uit de buurt en de gemeente staat ook positief tegenover deze ontwikkeling. Voor nieuwsgierige passanten vind ik het leuk om over de molen te vertellen.

De molen draait bijna altijd en we hebben er geen omkijken naar. Na een jaar draaien is de opbrengst hoger dan berekend. Voor een landbouwer geeft dat een goed gevoel.

Dennis & Magali Brusselle.
Zuienkerke, België
Melkveebedrijf met 160 melkkoeien. Energieverbruik 90.000 kWh per jaar.
2 Windmolens en 20kW zonnepanelen.

We waren al langer op zoek naar goede windmolen voor onze boerderij. Via Nederlandse melkveehouders hoorden we goede verhalen van een zeker Gronings bedrijf genaamd EAZ Wind. Het gaf ons vertrouwen dat ze met zoveel enthousiasme achter hun molen stonden.

Na de aanschaf heeft EAZ alles voor ons geregeld, van vergunning tot installatie. De molen maakt weinig geluid en heeft een goede opbrengst. Eigenlijk waren we zo tevreden dat snel de beslissing viel om een tweede molen te laten plaatsen. In combinatie met onze zonnepanelen hebben we nu het hele jaar door voldoende stroom, waardoor onze energierekening
flink is gedaald.

Klantervaringen | EAZ wind (7)
Klantervaringen | EAZ wind (8)

Stephan & Jonas Bremermann.
Butjadingen, Duitsland.
Melkveebedrijf met 190 koeien.
Jaarlijks verbruik 100.000kWh.
2 windmolens.

Wij wilden al heel lang de wind gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ook om onafhankelijker te worden van de stroompolitiek.

De mensen van EAZ hebben met duidelijke argumenten en een aangenaam verhaal de voordelen van hun windmolen uitgelegd. De visie van EAZ is helder en inspirerend.

Het was een mooi moment toen de molens voor het eerst gingen draaien. En nog steeds vinden we het bijzonder. Ze draaien gewoon terwijl wij ons bezighouden met de boerderij.

Harje Kaemena.
Bremen, Duitsland.
Melkveebedrijf en -verwerker.
Jaarlijks verbruik 70.000kWh.
1 Windmolen.

We zijn niet alleen een grondstofproducent, maar we verwerken de melk ook. Dat kost veel energie. We konden ons verbruik niet verder reduceren dus hebben we geïnvesteerd in stroomopwekking.

Ik kijk graag naar de molen. De molen zorgt voor energie om mijn machines aan te drijven en dat maakt mij tevreden. Voor mij is de molen een bouwsteen voor volgende generaties, een stukje duurzaamheid.

Klantervaringen | EAZ wind (9)
Klantervaringen | EAZ wind (2024)

FAQs

How efficient is Liam F1 wind turbine? ›

Due to its natural form, this wind turbine can extract 80% of the energy in wind. It is small, quiet and affordable.

Should you generate electricity with your own personal wind? ›

Should you generate electricity with your own personal wind turbine? That depends on whether you have enough wind on your site. To produce enough energy, your site should have an annual average wind speed above 8 miles per hour, according to the Wind Energy Association.

How much wind is needed for wind energy? ›

Wind power plants require careful planning

Good places for wind turbines are where the annual average wind speed is at least 9 miles per hour (mph)—or 4.0 meters per second (m/s)—for small wind turbines and 13 mph (5.8 m/s) for utility-scale turbines.

How much does a Liam F1 turbine cost? ›

He's also been batting around the idea of scaling up the technology to build a 20-foot industrial version as he prepares for the company's official product launch, slated for July 1. The Liam F1 is expected to sell for €3,999 (about $5,450).

Why are wind turbines not 100% efficient? ›

Betz's law shows that as air flows through a certain area, and as wind speed slows from losing energy to extraction from a turbine, the airflow must distribute to a wider area. As a result, geometry limits the maximum efficiency of any turbine.

How big of a wind turbine do you need to power a house? ›

A typical home uses approximately 10,649 kilowatt-hours (kWh), an average of 877 kWh per month. Depending on the average wind speed in the area, a wind turbine rated in the range of 5 to 15 kW would be required to make a significant contribution to this demand.

What are 2 negative disadvantages to using wind power? ›

Challenges of Wind Power
  • Wind power must compete with other low-cost energy sources. ...
  • Ideal wind sites are often in remote locations. ...
  • Turbines produce noise and alter visual aesthetics. ...
  • Wind plants can impact local wildlife.

How much power can a homemade wind turbine generate? ›

Show me the power

A small wind generator that you might put in a backyard might have a capacity of about one kilowatt. An average annual wind speed of nine mph would produce more than 200 kilowatt hours of electricity per year, and average wind speeds of 14 mph could produce more than 600 kilowatt hours per year.

Can you put a small wind turbine on your house? ›

There are two categories for wind turbines, one for those on detached houses or outbuildings to any house and another one for stand alone or freestanding turbines. Only a single turbine per house is allowed, however one cannot have one in each category.

What is the ROI of a wind turbine? ›

The ROI on a wind farm isn't an exact science, as it depends on the initial investment and number of turbines you have. But according to Octopus Energy, the ROI can be around 7.5-8% at the ready-to-build stage. Once the turbines are fully operational and the initial investment is paid back, this can increase.

Do small wind turbines work? ›

Small wind turbines can be a cost-effective way to generate renewable electricity for your home. However, many residential properties are not suitable for wind turbines for a few reasons. For one, to generate enough electricity to make the upfront investment worthwhile, wind turbines need to be in a windy location.

What is the best wind turbine for home use? ›

Best small
  • Best overall: Tumo-Int 1000W 3 Blades Wind Turbine.
  • Best backyard: Automaxx Windmill 1500W Wind Turbine.
  • Best system: Auecoor 800W 12V 24V Solar Panel Wind Turbine Kit.
  • Best small: Pacific Sky Power Survival Wind Turbine Generator.
  • Best off-grid: Ramsond Atlas LM3500 Wind Turbine.
Jan 30, 2023

How does a motionless wind turbine work? ›

Vortex Bladeless vibrates using the power contained in its vortices that is generated when wind bypasses the structure and transforms mechanical energy into electricity. It starts generating power at a wind speed of 3 m/s, typical in urban areas.

Do wind turbines make it windier? ›

Related: Do they change the surrounding temperature? Wind turbines extract kinetic energy from the air around them, and since less energy makes for weaker winds, turbines do indeed make it less windy.

What is the power output of a Liam F1 turbine? ›

The Liam F1 Urban Wind Turbine generates an average of 1500 kWh at a wind-speed of 5m/s, says the company.

Which wind turbine has highest efficiency? ›

The common horizontal axis wind turbine models use three blades, the most efficient solution.

What is the most efficient water turbine in the world? ›

The Pelton wheel is among the most efficient types of water turbines. The fluid power is converted into kinetic energy in the nozzles. The total pressure drop occurs in the nozzle. The resulting jet of water is directed tangentially at buckets on the wheel producing impulsive force on them.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 6218

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.